Vadovė – Santa

Nuo pat pirmo žingsnio, žengdami svajonių darželio link, siekiame atverti vartus vaikams į platųjį žinių ir potyrių pasaulį.
Norėdami įgyvendinti šį siekį skatiname saugią ir laimingą aplinką, kurioje vaikai auga linksmi ir kūrybingi čia paisomajų poreikių ir suteikiama pasirinkimo laivė. Tai vieta, kuriojeauklėtojai ir tėvai bendradarbiauja siekdami bendro tikslo.
Mes tikime, kad vaikas, kuriam sudaryta kurybiška aplinka, suteikta asmeninė atsakomybė ir laisvė, taps savimipasitikinčia ir savarankiška asmenybe, norinčia mokytis, domėtis supančia aplinka ir, žinoma, kurti. Juk nuolatbesidominti ir kūrybinga asmenybė yra šių laikų pasaulio „varomoji jėga”. Tos „jėgos” varomas ir „Mūsų kiemelis”. Mes nuolat mokomės bei esame atviri ugdymo(si) naujovėmis orientuodamiesi į darnaus ugdymosi plėtrą.

Išsilavinimas:

2002–2006 m. Bakalauro studijos. Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija).
2006–2008 m. Magistro studijos. Edukologija (specilizacija – vaiko teisių apsaugos vadyba; švietimo vadyba).
2012–2016 m. Bakalauro studijos. Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas.
2012–2016 m. Laipsnio nesuteikiančios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close