Ugdymas
Ugdymas orientuojamas į kiekvieno vaiko potencialo realizavimą lavinant jo intelektualinius, emocinius ir fizinius gebėjimus.
Darželio grupėse sukurti mini centrai, kuriose veikdamas vaikas plėtoja ir lavina savo gebėjimus, ugdo pasitikėjimą savimi, norą išbandyti, eksperimentuoti bei nevaržomai rinktis ir kurti.

Ikimokyklinis ugdymas yra be galo svarbus etapas vaiko raidoje, tad ugdome vaikus vadovaudamiesi jau išbandyta ir pasaulinį pripažinimą pelniusia Reggio Emilia sistema, humanistinės pedagogikos idėjomis.

Neapsiribojame vien ikimokyklinio ugdymo programa ir jos nuosekliu vykdymu. Vaikučiai papildomai lanko grupinius muzikos, vaidybos, judesio korekcijos, anglų kalbos, logopedo užsiėmimus, kuriuos veda savo sričių specialistai. Už papildomą mokestį „Mūsų kiemelio“ ugdytiniai turi galimybę lankyti „Numicon“, „Zumbos“ užsiėmimus, plaukimo pamokas vaikams pritaikytame baseine.

Vaikų kompetencijas ugdome ne tik įprastinėse veiklose, bet ir įvairiausio pobūdžio išvykų, ekskursijų, renginių bei konkursų metu.

„Mūsų kiemelis“ vadovaujasi nuostata, jog, siekdami vaiko gerovės, ugdymo įstaigos bendruomenė  ir ugdytinio šeima turi tapti, bendradarbiavimo principais grįsta, darni ir vieninga komanda. Šio siekio vedami mes organizuojame į ugdytinių šeimą orientuotus, aktualios tematikos seminarus, Pedagogas.lt platformos mokymus, specialistų konsultacijas, grupinius susirinkimus ir individualius pokalbius.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close