Mūsų siekiai

“Mūsų kiemelyje” pasirinkta ikimokyklinio ugdymo programa bei taikomi ugdymo metodai padeda siekti užsibrėžtų tikslų. Čia vaikas unikalus, atviras, trokštantis žinių, kupinas smalsumo, noro bendrauti ir pažinti. Jis mokosi vertinti save, pagrįsti savo nuomonę, kritiškai mąstyti, tačiau tuo pačiu kurti pilnaverčius ryšius su kitais, bendrauti.

Vizija
Žingeidi, kūrybiška, inovatyviai mąstanti ir kurianti darnų pasaulį ugdymo įstaiga, orientuota į šiuolaikinio ugdymo(si) strategijas, kurios tenkina prigimtinius, kultūrinius vaiko poreikius bei atskleidžia unikalius vaiko gebėjimus.
Misija
Sukurti saviraišką ir pažinimą skatinančią aplinką, kurioje vaikas drąsiai veikdamas ir eksperimentuodamas pats atrastų jį supantį pasaulį ir unikalius gebėjimus. Stebėti individualias vaiko galimybes bei kaupti jo patirtį. Nuolatinis dialogas su vaiku yra visko pagrindas.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close